Inkomenszekerheid mogelijk maken

Ebcc is een onafhankelijke coöperatie met de maatschappelijke doelstelling inkomenszekerheid voor werknemers mogelijk te maken.

Ebcc maakt de wereld van arbeidsvoorwaarden voor werkgevers, werknemers, uitvoerders en adviseurs overzichtelijk, transparant, beheersbaar én betaalbaar. Daarmee creëert ebcc een basis voor onderling vertrouwen bij alle betrokken partijen.

Neutraal en onafhankelijk inkomensplatform

Het belang van het individu centraal

EBCC
Werknemer Werkgever Portaal

In dit animatiefilmpje wordt op een begrijpelijke manier getoond hoe je door samenwerking tussen alle schakels in de inkomensketen werknemers inkomenszekerheid kan geven door een betrouwbaar en begrijpelijk inzicht te bieden in de inkomens bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom (pensioen).

EBCC
Platform voor Pensioenuitvoerder

Dit filmpje toont de interactie tussen mutaties die de werkgever in de eigen salaris/HR administratie invoert en de rechtstreekse verwerking daarvan in de administraties van de uitvoerders van inkomensregelingen, zoals pensioenen, ziektegeld, WIA en verzuim. De werkgever hoeft de mutatie maar één keer in de eigen administratie in te voeren. De data worden meteen bij de werkgever ‘aan de bron’ geanalyseerd en gevalideerd, en vervolgens rechtstreeks verwerkt in de administraties van de betreffende uitvoerders, met de voor de verschillende regelingen juiste inkomenscomponenten, op het juiste tijdstip, en in het juiste formaat. Het resultaat van de verwerking bij de uitvoerder is direct zichtbaar. Voor de werkgever in het werkgeversportaal en voor de werknemer in het werknemersportaal.

EBCC
Geïntegreerd Pensioenplatform

Dit filmpje laat zien dat pensioenuitvoerders veel tijd en geld besparen doordat zij uit het EBCC Werknemer Werkgever Portaal ‘schone’, bij de werkgever gecontroleerde en gevalideerde werknemer informatie aangeleverd krijgen, die zij rechtstreeks (‘STP’) digitaal in de pensioenadministratie kunnen verwerken. De datakwaliteit van de pensioenadministratie verbetert en de administratie is altijd up-to-date met de administratie van de werkgever.

Wij komen graag met u in contact

Heeft u vragen of ideeën? Wilt u meer weten over het inkomensplatform? Maak een afspraak!